Sławsko Dolne 17A, 88-320 Strzelno biuro@civitas-slawsko.pl +48 693 713 452

Dzień Dawcy Szpiku

Dnia 23.01.2020 r. w sali Domu Kultury w Strzelnie przeprowadziliśmy Dzień Dawcy Szpiku. W godzinach 12.00-18.00 rejestrowaliśmy potencjalnych dawców szpiku. Akcja miała na celu propagowanie oddawania krwi i szpiku kostnego dla osób z chorobami krwi takimi jak np. białaczka. Dawcą może być każda osoba pełnoletnia osoba, która jest ogólnie zdrowa i wyrazi chęć rejestracji. Akcja była zorganizowana dla Jarka Aleksandrowicza- młodego chłopaka z Torunia, który pilnie potrzebował dawcy. W akcję zaangażowali się członkowie naszego Stowarzyszenia: Barbara Śmigiel, Patrycja Krzyżanowska, Monika Stanek oraz Sebastian Andrzejczak- pobierali oni wymazy i wypełniali wraz z potencjalnymi dawcami ich karty rejestracyjne oraz przedstawiali wszystkie „za i przeciw, ryzyko, ale i szanse”. Dziękujemy Portalowi StrzelnoOnline.pl za propagowanie akcji, dyrektorowi Domu Kultury Pawłowi Gębale za użyczenie sali, a także Panu Sławomirowi Antkowiakowi za propagowanie tego wydarzenia. Nie bez echa można zostawić pomoc naszej młodzieży, która roznosiła ulotki, rozwieszała plakaty oraz zachęcała swoich kolegów do wzięcia udziału w akcji- Laura, Nikola, Marcin- dziękujemy !!!

Podczas Dnia dawcy szpiku zarejestrowało się 27 potencjalnych dawców. 🙂