Sławsko Dolne 17A, 88-320 Strzelno biuro@civitas-slawsko.pl +48 693 713 452

O nas

Stowarzyszenie Civitas Sławsko Dolne powstało 31 marca br. z inicjatywy nowego sołtysa wsi Sławsko Dolne, Barbary Śmigiel. Naszym celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, charytatywnej na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji społeczeństwa lokalnego, a także wykorzystanie i promowanie zasobów dziedzictwa przyrody, kultury i tradycji, wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego, promowanie walorów turystycznych, poprawa jakości życia, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Logo CIVITAS
Stowarzyszenie CIVITAS SŁAWSKO DOLNE